VCOK geeft vorming over bemiddeling, over scheiding en over nieuw samengestelde gezinnen, zowel in open aanbod als in service. Supervisie is één van onze kernactiviteiten, met Franky De Meyer als supervisor.

Bemiddelaars kunnen een aanvraag doen bij de Federale Bemiddelingscommissie om te worden erkend als bemiddelaar. Willen ze hun erkenning behouden dan moeten ze tweejaarlijks het bewijs van 18 uur permanente vorming voorleggen.

VCOK staat in voor het praktijkgedeelte van de basisopleiding Bemiddeling en van de permanente vorming in het  samenwerkingsverband UGent/Gandaius en UAntwerpen/CBR, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Deze vormingen zijn ook erkend door de Orde van Vlaamse Balies.
 
 
Opleiding Bemiddeling academiejaar 2016-2017
 
Opleiding Bemiddeling academiejaar 2017-2018